Община Лъки

Община Лъки

a- a a+


   

===============================================================================

 

Резюме на проект СУ Лъки

Информационно табела по проект СУ Лъки

Път Манастир Дряново

СУ Христо Ботев

„Реконструкция и рехабилитация на улици: "Освобождение" от о.т. 154а до о.т.216 и от о.т. 200 до о.т. 216"; "Миньорска" от о.т. 216 до о.т. 213; "Речна" от о.т. 261 до о.т. 209 - град Лъки”.