Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

Община Лъки обявява публични търгове с тайно наддаване 07.06.2017 год.

Община Лъки обявява публични търгове с тайно наддаване за определяне на наематели на обособени части от общински сгради в гр.Лъки и населените места на общината. Търговете ще бъдат проведени на 23.06.2017г. от 14.00 часа. повече

Община Лъки обявява публични търгове с тайно наддаване 18.05.2017 год.

ОБЩИНА ЛЪКИ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - 4 БРОЯ В ГР. ЛЪКИ И 1 БРОЙ В С. БЕЛИЦА повече