Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

Обява за търгове с тайно наддаване за продажба на общински недвижими имоти

публикувано на 15.05.2024г. повече

Обява за публични търгове с тайно наддаване

публикувано на 09.04.2024г. повече

Обява за публични търгове с тайно наддаване на три броя общински имоти в с.Белица и с.Борово, общ.Лъки

Обява за публични търгове с тайно наддаване

Общинска администрация Лъки насрочва публични търгове с тайно наддаване на 30.09.2020г.

Общинска администрация Лъки насрочва публични търгове с тайно наддаване 15.07.2020

О Б Я В А Общинска администрация Лъки насрочва публични търгове с тайно наддаване за определяне на наематели за срок от 8 /осем / години на различни имоти общинска собственост. повече повече

Общинска администрация Лъки насрочва публични търгове с тайно наддаване на 27.08.2019

О Б Я В А Общинска администрация Лъки насрочва публични търгове с тайно наддаване за определяне на наематели за срок от 8 /осем / години на различни имоти общинска собственост. повече

Обява за търгове с тайно наддаване за продажба на няколко общински имоти.

О Б Я В А Община Лъки обявява публични търгове с тайно наддаване за продажба на няколко общински имоти. Първите търгове за продажба на имотите ще се проведат на 02.07.2019 год. в Заседателната зала на Об С - град Лъки, на улица „Възраждане” № 18 / етаж III /, с начален час 10.00 часа. Повторни търгове за непродадените имоти, ще се проведат на 16.07.2019 год. и на 30.07. 2019 год. с начален час 10.00 часа на същото място, от същата комисия и при същите условия. повече

Община Лъки обявява публични търгове с тайно наддаване 07.06.2017 год.

Община Лъки обявява публични търгове с тайно наддаване за определяне на наематели на обособени части от общински сгради в гр.Лъки и населените места на общината. Търговете ще бъдат проведени на 23.06.2017г. от 14.00 часа. повече

Община Лъки обявява публични търгове с тайно наддаване 18.05.2017 год.

ОБЩИНА ЛЪКИ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - 4 БРОЯ В ГР. ЛЪКИ И 1 БРОЙ В С. БЕЛИЦА повече