Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

 

 

„Реконструкция на автогара гр. Лъки”

Двор на СУ”Христо Ботев”

Основен ремонт, подмяна на оборудване и обзавеждане в СУ „Христо Ботев”

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда, находяща се на ул. „Възраждане” № 2 в гр. Лъки, община Лъки

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда, находяща се на ул. „Възраждане” № 4 в гр. Лъки, община Лъки

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда – блок Д-1, находяща се на ул. „Хайдушки поляни” № 4 в гр. Лъки, община Лъки

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда – блок Д-2, находяща се на ул. „Хайдушки поляни” № 6 в гр. Лъки, община Лъки

Детска площадка в УПИ I – за жилищни нужди, обществено обслужване, озеленени площи, спорт и атракции, кв. 10, до блок 41 по ПУП на град Лъки, община Лъки

Детска площадка в УПИ VI, кв. 50, кв. Тепавица по ПУП на град Лъки, община Лъки

Детска площадка в УПИ I – за жилищни нужди, кв. 62 по ПУП на град Лъки, община Лъки

Подпорна стена за укрепване на ул. „Преспа” м/у о.т. 292 и 294 – гр. Лъки

Подпорна стена за укрепване на участък от главна улица, между ПИ № 32 и ПИ № 35 в с. Дряново

Основен ремонт тротоарни настилки по ул. „Възраждане” в 2 участъка м/у: о.т. 154 и о.т. 159; о.т. 163 и о.т. 185 по ПУП на гр. Лъки

Укрепване на скат на ул. „Хайдушки поляни” от о.т. 124 до о.т. 128 по ПУП на гр. Лъки

Реконструкция и рехабилитация на ул. „Кирил Маджаров”” от о.т. 82А до о.т. 397 по ПУП на гр. Лъки, община Лъки, област Пловдив

Реконструкция и рехабилитация на ул. „Миньорска”” от о.т. 213 до о.т. 236 по ПУП на гр. Лъки, община Лъки, област Пловдив

Възстановяване на подпорна стена на ул. „Дичо Петров”, м/у о.т. 155 и 198 по ЗРП на гр. Лъки