Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

Основната цел, която си поставя Кмета на Община Лъки е да работи прозрачно, открито и съвместно с Общински съвет – Лъки, с общинската администрация, с кметовете на населените места, с подкрепата на гражданското общество за доброто бъдеще на жителите на Община Лъки през следващите 4 години, за постигане на последователна и градивна политика в интерес на граждани на Общината.

Само чрез такова управление ще постигнем конкретни резултати, които ще помогнат за разрешаване на най-важните  проблеми в различните сфери на социалния и икономическия живот.

С пълния текст на Програмата за управление на община Лъки за период 2023-2027 година можете да се запознаете от прикачения файл.

Проекта е публикуван на 19.02.2024г.