Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

Етичен кодекс за поведение на служителите в Общинска Администрация

Утвърдил: инж. Валентин Симеонов

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЪКИ