Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

Публикуване на Списък на служителите работещи в Община Лъки към 01.01.2017 година, подали декларации на основание чл.12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.