Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

 Състав на постоянните комисии към Общински съвет – Лъки, мандат 2023-2027

 

1.      Комисия по бюджет, финанси, икономическо развитие, инвестиционна политика и евроинтеграция

 

            1.   Наталия Берберова- Председател;

2.      Ивайло Сираков- член;

3.      Недялка Узунова- член;

4.      Мариана Чукалова- член;

5.      Сашо Филев- член.

 

2.      Комисията по местно самоуправление, нормативна уредба, обществен ред, сигурност, бедствия, аварии и катастрофи

 

1.      Недялка Узунова- Председател;

2.      Здравко Сираков- член;

3.      Сашо Филев- член;

4.      Дафинка Каменова- член;

5.      Румен Мурджанов- член.

 

 

 

3.      Комисия по образование, култура, здравеопазване, младежки дейности, спорт, туризъм,  социални дейности, вероизповедания и човешки права

 

1.      Марияна Паракосова- Председател;

2.      Наталия Берберова- член;

3.      Анелия Сиракова- член;

4.      Дафинка Каменова- член;

5.      Димитър Балабанов- член.

 

4.      Комисията по устройство на територията,строителство, благострояване и комунални дейности, общинска собственост, концесии, приватизация, околна среда, водно, горско и селско стопанство

 

1.      Мариана Чукалова- Председател;

2.      Ивайло Сираков- член;

3.      Димитър Балабанов- член;

4.      Румен Мурджанов- член;

5.      Анелия Сиракова- член.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Състав на постоянно действаща Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси към ОбС- Лъки, съгласно Закона за противодействие на корупцията

 

 

1.Здравко Сираков- Председател,

2. Марияна Паракосова- член,

3. Дафинка Каменова- член,

4. Наталия Берберова- член,

5. Недялка Узунова- член.