Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

 1. Комисия по бюджет, финанси, икономическо развитие, инвестиционна политика и евроинтеграция към Общински съвет – гр.Лъки, както следва:

1.     Наталия Берберова - председател;

2.          Йордан Куцев - член;

3.          Красимир Манов- член;

4.          Марияна Паракосова- член;

5.          Недялка Узунова – член.

 

 

2. Комисия по местно самоуправление, нормативна уредба, обществен ред, сигурност, бедствия, аварии и катастрофи, както следва:

1.          Здравко Сираков  - председател;

2.          Дафинка Каменова – член;

3.          Марияна Чукалова – член;

4.          Недялка Узунова – член;

5.          Румен Мурджанов – член.

 

 

3. Комисия по образование, култура, здравеопазване, младежки дейности, спорт, туризъм,  социални дейности, вероизповедания и човешки права

1.          София Ал-Юсеф-Мешева– председател;

2.          Дафинка Каменова – член;

3.          Димитър Балабанов – член;

4.          Марияна Паракосова – член;

5.          Наталия Берберова  – член.

 

 

4. Комисия по общинска собственост, концесии, приватизация, околна среда, водно, горско и селско стопанство

1.          Марияна Чукалова – председател;

2.          Димитър Балабанов – член;

3.     Здравко Сираков - член;          

4.     Йордан Куцев – член;

5.          София Ал-Юсеф-Мешева – член.

 

 

5. Комисия по устройство на територията, строителство, благоустрояване и комунални дейности към Общински съвет – гр.Лъки, както следва:

1.          Красимир Манов – председател;

2.          Дафинка Каменова – член;

3.          Марияна Чукалова – член;

4.          Наталия Берберова  – член;

5.          Румен Мурджанов – член.

 

 

Постоянно действаща Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси към ОбС- Лъки, съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество в състав:

1.          Йордан Куцев – председател;

2.          Недялка Узунова – член;

3.          Красимир Манов – член;

4.          Марияна Паракосова  – член;

5.          Румен Мурджанов – член.