Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

Публикуване на Декларациите на основание чл.12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на Кмета на Община Лъки и на служители на ОбА-Лъки. 

 

Подадени декларации по Закона за предотвратяване на конфликт на интереси от лицата, заемащи публични длъжности в община Лъки