Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

Добре дошли в новата страница на Община Лъки!

Община Лъки е разположена в силно пресечения Преспански дял на Западните Родопи и включва площ от 292 519 дка. Граничи с общините: Асеновград, Чепеларе, Баните и Смолян. Разположена е в близост до курорта Пампорово и международно известния манастир Бачково. На нейната територия се намира известната, като културно средище, местност “Кръстова гора” и ловно-стопански район Държавно ловно стопанство “Кормисош” с прекрасни условия за ловен туризъм.

Районът се намира в живописните клисури на р. Манастирска, Дряновска, Юговска, Лъкинска. Реките са пресекли дълбоко и стръмно разклонените структури с различна пространствена изолация.

На територията му се разполагат – град Лъки, като административен център и осем населени места: Борово, Белица, Джурково, Дряново, Здравец, Лъкавица, Манастир и Югово.

Град Лъки се намира на 36 км. от гр. Асеновград, на 54 км. от областния гр. Пловдив и на 88 км. от гр. Смолян. Географското положение на Община Лъки я поставя в известна периферност и отдалеченост от основните транспортни и комуникационни центрове.

=====================================================
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!
Уважаеми съграждани, уведомяваме ви, че поради усложнената епидемична обстановка,
считано от 01.11.2021 г. /понеделник/
ВРЕМЕННО СЕ СПИРАТ
следните автобусни линии по направление :
1. ЛЪКИ – АСЕНОВГРАД – 17,30 ч. с изключение на ПЕТЪК
2. АСЕНОВГРАД – ЛЪКИ – 06,30 ч.,с изключение на СЪБОТА
Общинска администрация
28.10.2021 г.

=======================================================================

Община Лъки със Заповед № 196 на Кмета на общината определя границите на районите и населените места, както и вида на предлаганите услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битовите отпадъци в депа и други съоръжения, поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване и честотата на сметосъбиране и сметоизвозване за 2022 година.

с пълния текст на Заповедта можете да се запознаете от тук.

25.10.2021 година

=======================================================================

Общинска администрация - Лъки обявява заповедта на Кмета на община Лъки, с която се определят нови и конкретни противоепидемични мерки на територията на общината, относно борбата с разпространението на заразата Ковид-19.

заповед 192 заповед 194 заповед 195

======================================================================

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!!
ОТ 15.10.2021г. СЕ ВЪЗСТАНОВЯВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТРАНСПОРТНАТА СХЕМА НА ОБЩИНА ЛЪКИ ПО АВТОБУСНИТЕ ЛИНИИ ЗА ГРАДОВЕТЕ АСЕНОВГРАД И ПЛОВДИВ, КАКТО СЛЕДВА:
ЛЪКИ - ПЛОВДИВ - 07.30 ЧАСА
ПЛОВДИВ - ЛЪКИ - 14.30 ЧАСА
 ЛЪКИ - АСЕНОВГРАД В ЧАСОВЕТЕ 09,00; 13,30 И 17.30 ЧАСА
АСЕНОВГРАД - ЛЪКИ В ЧАСОВЕТЕ 06,30, 11,30, 15,15 И 18.30 ЧАСА
 АВТОБУСИТЕ ЩЕ ПЪТУВАТ ВСЕКИ ДЕН
............................................................................................................
 
 ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Община Лъки уведомяваме всички жители и гости на общината, че от 01.10.2021 г. пътя Юговско ханче-Лъки е отворен за движения без ограничения. Въпреки това Ви молим да шофирате внимателно и със съобразена скорост, защото по трасето все още се извършват довършителни строителни работи.  

=============================================================================

Община Лъки обявява, че прекратява обявеното частично бедствено положение на основание Заповед № 174/ 30.08.2021г. на Кмета на община Лъки, в частта за района на с.Югово считано от 08.00 часа на 30.08.2021 година.

С текста на Заповедта на кмета можете да се запознаете тук.

от ОбА- Лъки

==============================================================================

Община Лъки обявява Частично бедствено положение на основание Заповед № 155/ 16.08.2021г. на Кмета на община Лъки, в частта за района на с.Югово за времето от 16.00 часа на 16.08.2021 година до 16.00 часа на 30.08.2021 година.

С текста на Заповедта на кмета можете да се запознаете тук.

от ОбА- Лъки

======================================================================

Община Лъки, съвместно с Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни организира екскурзия за учениците от 1 до 8 клас включително. Екскурзията ще бъде до гр.София на 05 август 2021 година. Подробна информация и местата за посещение можете да проследите от тук.

========================================================

 Съобщение за обществено обсъждане 
за изменение на Стратегия за ВОМР на МИГ Преспа-общини Баните,Лъки и Чепеларе.
Пълният текст на съобщението е налично на страницата на Сдружението http://www.migprespa.com/ в секция "Новини".
За нас е важно мнението на местната общност за разпределението на така предоставените ни допълнителни средства.
С пълния текст на съобщението можете да се запознаете от тук. 
Екипът на МИГ Преспа-общини Баните,Лъки и Чепеларе 
05.05.2021г.
============================================================================== 

Уважаеми жители и гости на Община Лъки

 Във връзка с извършващия се ремонт на път III-861, Ви уведомяваме, че в периода от 03.05.2021 г. до 30.06.2021 г. отсечката от Юговски разклон до гр.Лъки ще бъде затворена за движение от 09:00 до 13:30 и от 14:30 до 17:00 в дните от понеделник до събота. В неделя пътя е отворен за движение без ограничения. Молим Ви да шофирате внимателно и със съобразена скорост. Благодарим Ви за разбирането.

=============================================================================== 

Уважаеми жители и гости на Община Лъки 

Във връзка с извършващия се ремонт на път III-861, Ви уведомяваме, че на 30.04.2021 г., 01.05.2021 г. и 02.05.2021 г., движението на автомобилите ще бъде  без ограничение !

=============================================================================== 

  В А Ж Н О   С Ъ О Б Щ Е Н И Е !

Уважаеми съграждани, уведомяваме Ви,

че след смяната на часовото време

 на 27-ми срещу 28-ми март 2021г,

автобусната линия по направление Асеновград - Лъки

ще продължи да се изпълнява в 18.30 часа,

 т.е. няма да има промяна в часа на тръгване.

 От ОбА-Лъки

=============================================================================== 

 

Общинска администрация - Лъки

публикува Уведомление за инвестиционно предложение за проект: „Изграждане на външен довеждащ колектор и пречиствателна станция за битови отпадъчни води на град Лъки.”

с пълния текст на обявата можете да се запознаете тук.

 

===============================================================================

 Община Лъки уведомява заинтересованите лица, че е издадена Заповед №42/04.03.2021 г. на кмета на Община Лъки, с която се отчуждават части от имоти в урбанизираната територия на с.Дряново, общ.Лъки. Заповедта можете да изтеглите от тук

Публикувано на 05.03.2021 г. 

 

Община Лъки уведомява заинтересованите лица, че е издадена Заповед №40/25.02.2021 г. на кмета на Община Лъки, с която се отчуждават части от имоти в урбанизираната територия на с.Дряново, общ.Лъки. Заповедта можете да изтеглите от тук

Публикувано на 02.03.2021 г. 

 

 ===========================================================

 

 Община Лъки стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги

 

 Община Лъки в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги

 

О Б Я В Я В А,

  че от 01.03.2021г. стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

 Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

 Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

 

·        лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;

 

·   деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

 За повече подробности и изтегляне на необходимите бланки за попълване отворете линка:

https://www.oblaki.com/main.php?module=info&object=category&inf_cat_id=26


 ===============================================================================

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!! 23.02.2021г.

 

 

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 

 

Уведомяваме Ви, че поради взривно-пробивните работи по пътната отсечка Юговско ханче - гр.Лъки, 

 

 за периода 24.02.2021 г. - 31.03.2021 г.

 

 

 

АВТОБУСНИТЕ ЛИНИИ

 

по направление Лъки – Асеновград

 

и обратно ще се изпълняват, както следва:

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ : 

 

 

 

1.         ЛЪКИ - АСЕНОВГРАД – 7,30ч.

 

2.         АСЕНОВГРАД – ЛЪКИ- 18,30ч.

 


 

 

 

 ЕДИНСТВЕНО В НЕДЕЛЯ АВТОБУСНИТЕ ЛИНИИ

 

 

 

по направление Лъки – Асеновград

 

и обратно ще се изпълняват, както следва:

 

 

1.         ЛЪКИ - АСЕНОВГРАД – 7,30ч.

 

2.         АСЕНОВГРАД –ЛЪКИ – 11,30ч.

 

3.         ЛЪКИ – АСЕНОВГРАД – 13,30ч.

4.         АСЕНОВГРАД – ЛЪКИ- 18,30ч. 

                                                                      От ОбА-Лъки

 ===============================================================================

Община Лъки предлага на Вашето внимание изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона от мрежата "Натура 2000".

Територията на община Лъки попада на 97 % в  "Натура 2000".

Мотивирани писмени становища, предложения и възражения по проекта на заповедта можете да изпращате до Министъра на ОСВ в срок до 11.03.2021 година.

С пълния текст на уведомителното писмо на РИОСВ - Смолян, обявлението и проекта на заповедта можете да се запознаете тук. 

публикувано на 18.02.2021 година

 ===============================================================================

 ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!! 27.11.2020 г.

 

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

Уведомяваме Ви, че съгласно Заповед на Кмета на община Лъки, поради усложнената епидемиологична обстановка, считано от 30.11.2020г. /понеделник/

 

АВТОБУСНИТЕ ЛИНИИ

по направление Лъки – Асеновград

и обратно ще се изпълняват, както следва:

 

НАПРАВЛЕНИЕ : 

 

1.         ЛЪКИ - АСЕНОВГРАД – 7,30ч.

2.         АСЕНОВГРАД –ЛЪКИ – 11,30ч.

3.         ЛЪКИ – АСЕНОВГРАД – 13,30ч.

4.         АСЕНОВГРАД – ЛЪКИ- 18,30ч.


 

5.        Автобусна линия ЛЪКИ – ПЛОВДИВ и ПЛОВДИВ – ЛЪКИ

 НЯМА ДА СЕ ИЗПЪЛНЯВА.

=============================================================================

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,        

 

 В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) Община Лъки е изготвила проект на План за интегрирано развитие на Община Лъки за периода 2021-2027 г.

За същият ще бъде проведено публично обсъждане на 09.11.2020г., понеделник/ от 17.00 часа, в Заседателна зала на ОбС-Лъки, находяща се на III-ти етаж в сградата на Общинска администрация - Лъки, спазвайки всички противоепидемични мерки действащи към настоящия момент.

Всички граждани имащи мнения и предложения за промени и допълнения на проекта на ПИРО 2021-2027 г. могат да присъстват на публичното обсъждане или да ги подадат в писмен вид на електронния адрес на община Лъки - [email protected]  или в деловодството на общината до 13.00 часа на 09.11.2020 г.

публикувано на 30.10.2020 година

=============================================================================

Община Лъки със Заповед № 233 на Кмета на общината определя границите на районите и населените места, както и вида на предлаганите услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битовите отпадъци в депа и други съоръжения, поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване и честотата на сметосъбиране и сметоизвозване за 2021 година.

с пълния текст на Заповедта можете да се запознаете от тук.

29.10.2020 година

====================================================

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,        

Община Лъки е изготвя проект на План за интегрирано развитие на Община Лъки за периода 2021-2027 г. В тази връзка публикуваме за информация издаденото решение на РИОСВ-Смолян за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на планове и програми.

С пълния текст на решението можете да се запознаете тук.

Дата на публикуване 05 октомври 2020 година 

=============================================================================

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,        

 

В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) Община Лъки е изготвила проект на План за интегрирано развитие на Община Лъки за периода 2021-2027 г.

Същият е публикуван на интернет страницата на общината за публично обсъждане в срок от 09.09.2020 г. до 23.09.2020 г.

 Мнения и предложени за промени и допълнения на проекта на ПИРО 2021-2027 г. могат да бъдат подавани на [email protected] или в деловодството на общината до 23.09.2020 г., включително.

С пълния текст на Плана можете да се запознаете от тук.

 Покана - съобщение от Кмета на община Лъки вижте тук.

============================================================================= 

Обявление изх.№ К - 670 / 21.09.2020 г.

На основание чл. 128, ал.1 и ал.3 от ЗУТ, Община Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за ПУП-ПР за УПИ I-10, кв.3 по ПУП на с.Белица, общ.Лъки, обл.Пловдив.

Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.com, в раздел: „Актуална информация”.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Община Лъки, в 14 дневен срок от съобщаването му.

С проекта за изменение на ПУП-ПР може да се запознаете тук.

Публикувано на 21.09.2020 г.

 ===============================================================================

Обявление изх.№ К - 669 / 21.09.2020 г.

На основание чл. 128, ал.1 и ал.3 от ЗУТ, Община Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за ПУП-ПР за УПИ III-12, кв.3 по ПУП на с.Белица, общ.Лъки, обл.Пловдив.

Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.comв раздел: „Актуална информация”.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Община Лъки, в 14 дневен срок от съобщаването му.

С проекта за изменение на ПУП-ПР може да се запознаете тук.

Публикувано на 21.09.2020 г.

===============================================================================

О Б Я В Л Е Н И Е

Изх.№ К - 592 / 17.08.2020 г.

На основание чл. 128, ал.1 и ал.3 от ЗУТ, Община Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за ПУП-ПР за УПИ I-за слескостопански нужди, УПИ II-за селскостопански нужди, кв.45 и улица между кв.45 и кв.46 по ПУП на с.Джурково, общ.Лъки, обл.Пловдив.

Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.com, в раздел: „Актуална информация”.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Община Лъки, в 14 дневен срок от съобщаването му.

  Проекта за изменение на ПУП можете да видите тук.

================================================================================

Обявление

Изх.№ К - 463 / 28.07.2020 г.

На основание чл. 128, ал.1 и ал.3 от ЗУТ, Община Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори №05623.35.19, №05623.35.504, №05623.35.25, №05623.35.22 и №05623.35.23 (част) по КККР за неурбанизираната територия на землището на с. Борово, общ.Лъки, обл.Пловдив.

Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.com, в раздел: „Актуална информация”.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Община Лъки, в 14 дневен срок от съобщаването му.

С проекта за ПУП-ПРЗ може да се запознаете тук. 

===============================================================================

СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на всички жители на община Лъки ползващи декодери.

Поради настъпили технически проблеми на телевизионната кула в гр.Лъки и смяната на честотите на телевизионните канали, всички ползватели на декодери за да имат достъп е необходимо да извършат следното:

1. Изключване и повторно включване на декодера към ел.захранването.

2. Избор от MENU  -  на автоматично търсене на канали.

3. Запаметяване.

=====================================================

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

   Уважаеми граждани на община Лъки,  

  В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, започна разработването на План за интегрирано развитие на община Лъки за периода 2021-2027г. Този план е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години. 

Вашето участие в изработването на плана би гарантирало качеството и реалистичността му. Това може да стане чрез попълване на настоящата анкета и участие в последващите обществени обсъждания на плана, за което можете да заявите желанието си чрез посочване на координати за връзка с Вас в края на анкетата.

Благодарим Ви!

Анкетата вече е публикувана на този линк:

https://forms.gle/2qPXkKgGaAb7frhb7

  ==============================================================================

СЪОБЩЕНИЕ

От 11 май 2020 г. община Лъки стартира. проект по целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“ на Агенцията за социално подпомагане (АСП).
За община Лъки е одобрен максималния брой потребители от допустимите целеви групи, който е 170 лица.
Цел на програмата: предоставяне на топъл обяд в подкрепа на уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19 са в затруднение да осигурят сами прехраната си.
Включени са лица от следните целеви групи:
- лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина;
- уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната, не са в състояние да си осигурят прехраната;
- лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване, не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.
Програмата се финансира от националния бюджет чрез АСП.

=============================================================================================

Нова транспортна схема

================================================================================

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с обявеното Извънредно положение  в страната с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание

 Община Лъки съобщава на всички потребители на социална услуга ТОПЪЛ ОБЯД на територията на община Лъки,

че услугата временно се спира, считано от 16.03.2020 г. до отмяна на Извънредното положение в страната.

Кмет на Община Лъки

 

 С настоящата заповед Кмета на община Лъки определя състава на общинска комисия, която има за цел да обходи всички населени места в общината и да изготви подробна справка, относно декларираните от физически и юридически лица - имоти, сгради и самостоятелни обекти.

От проверката да се изготвят протоколи, от които да се анализат приходите и разходите в сферата на сметосъбирането и сметоизвозването на територията на община Лъки.

 С пълния текст на заповедта можете да се запознаете тук.

Кое е важното при декларирането на данните вижте от тук.

публикувано на 12.10.2020 година

 О Б Я В А

ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ

 

ЗА ВВС-МЗ № ОХ-705/02.09.2020 Г. 216 БР.

С. ГРАФ ИГНАТИЕВО, С.КРУМОВО, С.БОЖУРИЩЕ И С.БЕЗМЕР.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 30 .10.2020 Г.

 

ЗА СВ-МЗ № ОХ-718/03.09.2020 Г. 2 ОФИЦЕРИ

ГР. КАРЛОВО-1 БР.И ГР.КАЗАНЛЪК-1 БР.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 16 .10.2020 Г.

 

ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

В ОФИСА  ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ  В ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, ТЕЛ. 0331 63144

списък на длъжностите виж тук.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,        

Община Лъки е изготвя проект на План за интегрирано развитие на Община Лъки за периода 2021-2027 г. В тази връзка публикуваме за информация издаденото решение на РИОСВ-Смолян за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на планове и програми.

С пълния текст на решението можете да се запознаете тук.

Дата на публикуване 05 октомври 2020 година 

==============================================================================

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,        

В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) Община Лъки е изготвила проект на План за интегрирано развитие на Община Лъки за периода 2021-2027 г.

Същият е публикуван на интернет страницата на общината за публично обсъждане в срок от 09.09.2020 г. до 23.09.2020 г.

Мнения и предложени за промени и допълнения на проекта на ПИРО 2021-2027 г. могат да бъдат подавани на [email protected] или в деловодството на общината до 23.09.2020 г., включително.

 

С пълния текст на Плана можете да се запознаете от тук.

 

Покана - съобщение от Кмета на община Лъки вижте тук.

Обява МИГ "Преспа"относно възможностите за кандидатстване по мярка 8.3

пълния текст на обявата вижте тук.  

 На 05.05.2020 г. община Лъки подписа Административен договор № BG06RDNP001-19.091-0001-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от ЕЗФРСР по процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, за проект: „Реконструкция и рехабилитация на тротоари от о.т. 26 до о.т. 107 и на пътни връзки от о.т. 26 до о.т. 29 на ул. "Възраждане" в гр. Лъки, община Лъки, област Пловдив”.

Стойността на проекта е  213 504,65 лева без ДДС

резюме на проекта

информационна табела

 

 

прочетете по-старите новини