Община Лъки

Община Лъки

a- a a+

Добре дошли в новата страница на Община Лъки!

Община Лъки е разположена в силно пресечения Преспански дял на Западните Родопи и включва площ от 292 519 дка. Граничи с общините: Асеновград, Чепеларе, Баните и Смолян. Разположена е в близост до курорта Пампорово и международно известния манастир Бачково. На нейната територия се намира известната, като културно средище, местност “Кръстова гора” и ловно-стопански район Държавно ловно стопанство “Кормисош” с прекрасни условия за ловен туризъм.

Районът се намира в живописните клисури на р. Манастирска, Дряновска, Юговска, Лъкинска. Реките са пресекли дълбоко и стръмно разклонените структури с различна пространствена изолация.

На територията му се разполагат – град Лъки, като административен център и осем населени места: Борово, Белица, Джурково, Дряново, Здравец, Лъкавица, Манастир и Югово.

Град Лъки се намира на 36 км. от гр. Асеновград, на 54 км. от областния гр. Пловдив и на 88 км. от гр. Смолян. Географското положение на Община Лъки я поставя в известна периферност и отдалеченост от основните транспортни и комуникационни центрове.

================================================================================

Обявление

Изх.№ К - 463 / 28.07.2020 г.

На основание чл. 128, ал.1 и ал.3 от ЗУТ, Община Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори №05623.35.19, №05623.35.504, №05623.35.25, №05623.35.22 и №05623.35.23 (част) по КККР за неурбанизираната територия на землището на с. Борово, общ.Лъки, обл.Пловдив.

Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.com, в раздел: „Актуална информация”.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Община Лъки, в 14 дневен срок от съобщаването му.

С проекта за ПУП-ПРЗ може да се запознаете тук. 

=============================================================================== 

 =============================================================================

 СЪОБЩЕНИЕ

От 02.06.2020 година, съграсно заповед № 82 на Кмета на община Лъки се възстановява работата на всички Клубове на пенсионера на територията на община Лъки при условията за спазване на всички противоепидемични мерки за недопускане разпространението на COVID-19. 

===============================================================================

СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на всички жители на община Лъки ползващи декодери.

Поради настъпили технически проблеми на телевизионната кула в гр.Лъки и смяната на честотите на телевизионните канали, всички ползватели на декодери за да имат достъп е необходимо да извършат следното:

1. Изключване и повторно включване на декодера към ел.захранването.

2. Избор от MENU  -  на автоматично търсене на канали.

3. Запаметяване.

=============================================================================

 СЪОБЩЕНИЕ

От 01.06.2020 година, съграсно заповед № 81 на Кмета на община Лъки се разрешават колективните и групови занимания до 10 човека в сградата на Младежки дом - гр.Лъки, разрешават се спортните занимания на закрито, както и провеждането на културно-развлекателни мероприятия при стриктно спазване на мерките за недопускане разпространението на COVID-19. 

С пълния текст на заповедта можете да се запознаете от тук.

==============================================================================

О Б Я В А

 УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЛЪКИ,

 ЧЕ ОТ 01.06.2020 ГОДИНА /ПОНЕДЕЛНИК/

СЕ ВЪЗСТАНОВЯВАТ ВСИЧКИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ПО НАПРАВЛЕНИЯ

1.      ЛЪКИ- ПЛОВДИВ В 7,30 ЧАСА ВСЕКИ ДЕН,

ПЛОВДИВ – ЛЪКИ В 14,30 ЧАСА ВСЕКИ ДЕН

2.      ЛЪКИ – ПЛОВДИВ В 13,30 И ПЛОВДИВ – ЛЪКИ В 19,00 ЧАСА

В ДНИТЕ ПЕТЪК И НЕДЕЛЯ

3.      ЛЪКИ –АСЕНОВГРАД В 9,00, 13,30 И 17,30 ЧАСА ВСЕКИ ДЕН

И  АСЕНОВГРАД – ЛЪКИ В 6,30, 11.30, 15,15 И 19,30 ЧАСА ВСЕКИ ДЕН.

ВСИЧКИ ПЪТУВАЩИ ТРЯБВА ДА НОСЯТ МАСКИ.

 АВТОТРАНС – ЛЪКИ ООД 

==============================================================================

Община Лъки обявява Заповед № 75 на Кмета на община Лъки, относно възстановяване работата на Детска градина "Юрий Гагарин" - гр.Лъки от 26 май 2020 година. 

С пълния текст на Заповедта се запознайте от тук.

===================================================

Във връзка с обявената с Решение на Министерския съвет извънредна епидемична обстановка и на основание чл. 61 и чл. 63 от Закона за здравето, министърът на здравеопазването днес, 14 май, издаде заповеди, с които въвежда конкретни противоепидемични мерки на територията на страната, считано от 14 май до 14 юни тази година.

С друга заповед на здравния министър се урежда задължителната изолация на потвърдените случаи на COVID-19, карантината на контактните лица, медицинското наблюдение и т. н.

С отделна заповед се въвежда временната забрана за влизане на територията на Република България, като детайлно са описани изключенията.

Призовават се работодателите и органите по назначаване да организират дистанционна форма за работа на служителите и работниците си. Когато работата от разстояние не е възможна, следва стриктно да се спазват конкретно разписани противоепидемични мерки за дистанция и дезинфекция. На закрити обществени места – публичен транспорт, магазини, администрации, храмове, спортни и културни обекти - носенето на защитна маска е задължително за всички.

Остават затворени увеселителни заведения, игрални зали, дискотеки, закрити обекти за хранене. Не се разрешават посещенията в търговските центрове тип МОЛ, с изключение на аптеките, хранителните магазини, банковите и застрахователните офиси в тях. Провеждането на учебните занятия остава дистанционно. Детските градини и ясли са затворени. Остава в сила 14-дневната карантина на всички лица, влизащи на територията на България.

 

С четирите заповеди (заповеди № РД-01-262, № РД-01-263, № РД-01-264, № РД-01-265) на здравния министър, издадени днес, 14 май, можете да се запознаете тук.

==============================================================================

 О Б Я В А

УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЛЪКИ,

ЧЕ ОТ 11.05.2020 ГОДИНА /ПОНЕДЕЛНИК/

СЕ ВЪЗСТАНОВЯВАТ АВТОБУСНИТЕ ЛИНИИ

ЛЪКИ- АСЕНОВГРАД В ЧАСОВЕТЕ 07,30 ЧАСА

И АСЕНОВГРАД – ЛЪКИ В 15,15 ЧАСА.

ВСИЧКИ ПЪТУВАЩИ ТРЯБВА ДА НОСЯТ МАСКИ.

  АВТОТРАНС – ЛЪКИ ООД

=====================================================

Община Лъки  информира за нов начин на посещения

в търговските обекти на открито с обществено предназначение, посредством Заповед № 71 на Кмета на община Лъки.

С пълния текст на заповедта можете да се запознаете от тук.

==============================================================================

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

   Уважаеми граждани на община Лъки,  

  В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, започна разработването на План за интегрирано развитие на община Лъки за периода 2021-2027г. Този план е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години. 

Вашето участие в изработването на плана би гарантирало качеството и реалистичността му. Това може да стане чрез попълване на настоящата анкета и участие в последващите обществени обсъждания на плана, за което можете да заявите желанието си чрез посочване на координати за връзка с Вас в края на анкетата.

Благодарим Ви!

Анкетата вече е публикувана на този линк:

https://forms.gle/2qPXkKgGaAb7frhb7

  ==============================================================================

СЪОБЩЕНИЕ

От 11 май 2020 г. община Лъки стартира. проект по целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“ на Агенцията за социално подпомагане (АСП).
За община Лъки е одобрен максималния брой потребители от допустимите целеви групи, който е 170 лица.
Цел на програмата: предоставяне на топъл обяд в подкрепа на уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19 са в затруднение да осигурят сами прехраната си.
Включени са лица от следните целеви групи:
- лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина;
- уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната, не са в състояние да си осигурят прехраната;
- лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване, не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.
Програмата се финансира от националния бюджет чрез АСП.

 ==============================================================================

Община Лъки обявява Заповед № 68 на Кмета на общината относно регламентиране на посещенията в паркове и детски площадки, както и забрана за употребата на алкохол на тяхна територия. 

С пълния текст на Заповедта се запознайте от тук.

 =============================================================================

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица, че посредством своя лекция д-р Симидчиев - пулмолог, интернист с дългогодишен опит в областта на белодробната функционална диагностика от Медицински институт към МВР-София дава насоки и препоръки за предпазване от разпространяващият се вирус COVID-19.

Запис на лекцията можете да видите на следния линк:https://www.youtube.com/watch?v=9cJnCcMh0LE

==============================================================================

В А Ж Н О   С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

     Във връзка с обявеното Извънредно положение в страната Община Лъки съобщава на всички жители, нова информация относно посещението на фермерските пазари. 
     За повече информация разгледайте тук.

 ==============================================================================

В А Ж Н О   С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

     Във връзка с обявеното Извънредно положение в страната Община Лъки съобщава на всички жители, че от 09 април е приета временна промяна на транспортната схема в общината. 
     За повече информация разгледайте тук.

 ==============================================================================

В А Ж Н О   С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

     Във връзка с обявеното Извънредно положение в страната с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание, 

  Община Лъки съобщава на всички жители, че в Общинска администрация - Лъки се раздават маски за многократна употреба. Всички лица, които имат нужда от такива и не са успели да си набавят, могат да получат маска от Дежурните по Общински съвет за сигурност, находящи се на входа на сградата на администрацията.

Кмет на Община Лъки 

============================================================================ 

=============================================================================================

Нова транспортна схема

================================================================================

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с обявеното Извънредно положение  в страната с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание

 Община Лъки съобщава на всички потребители на социална услуга ТОПЪЛ ОБЯД на територията на община Лъки,

че услугата временно се спира, считано от 16.03.2020 г. до отмяна на Извънредното положение в страната.

Кмет на Община Лъки

=============================================================================

 З А П О В Е Д  52

 Гр.Лъки, 20.03.2020 г.

 На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.63 от Закона за здравето, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на коронавирус (COVID-19) на територията на РБългария и обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание извънредно положение, както и на основание Заповед № РД-01-143/20.03.2020г. на Министъра на здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М :

I.       Въвеждам следните противоепидимични мерки на територията на община Лъки, считано от 00,00 часа на 21.03.2020г.:

1.      Преустановяват се посещенията на паркове, градски градини, спортни и детски площадки на открити и закрити обществени места.

2.      Забранява се на лица до 60-годишна възраст да посещават хранителните магазини и аптеките във времето от 8,30 до 10,30 часа всеки ден.

II.    Настоящата заповед да се публикува на Интернет страницата на община Лъки, както и да се постави на общодостъпни места за сведение на гражданите, както и  на собствениците и управителите на хранителни магазини и аптеки, които отговарят за стриктното й изпълнение.

 Контрол по изпълнение на заповедта запазвам за себе си.

 инж.ВАЛЕНТИН СИМЕОНОВ   

Кмет на Община Лъки       

================================================================================ 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с обявеното Извънредно положение в РБългария и на основание Заповед № РД-01-139/19.03.2020г. на Министъра на здравеопазването

Община Лъки  Ви информира за следното:

в търговските обекти с обществено предназначение, както и в други обекти, които предоставят услуги на граждани, за които е разрешена работа при спазване на пропускателен режим,

следва собствениците или управителите да организират дейността си по начин, който не допуска събирането на 2 лица над 60-годишна възраст в помещенията, както и в прилежащите им площи на открито, като трябва да се спазва дистанция най-малко 1,50м между лицата.

 

Кмет на Община Лъки

 ============================================================================= 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   

Във връзка с обявеното Извънредно положение в РБългария  

Община Лъки  о б я в я в а   набиране на доброволци,   

които в случай на нужда да подпомагат самотноживеещи възрастни хора за получаване на лекарства, хранителни продукти и други.  

Гражданите, които са мотивирани да са съпричастни да се обадят на тел.: 03052 22 55 или 03052 22 11

 Общинска администрация – гр.Лъки 

============================================================================== 

Община Лъки информира всички жители на общината, че поради усложнената епидемична обстановка временно се спират някои автобусни линии, както следва: 

Лъки- Асеновград линиите в часовете 09,00 и 13,30 часа 

Асеновград - Лъки линиите в часовете 06,30 и 11,30 часа 

Лъки - Борово и Борово - Лъки в дните сряда и неделя автобуси няма да пътуват 

Лъки - Белица и Белица - Лъки в дните събота и неделя автобуси няма да пътуват

Лъки -Дряново и Дряново-Лъки в дните събота и неделя автобуси няма да пътуват

=============================================================================

 Практикуващите лекари извършващи първична извънболнична медицинска помощ на територията на община Лъки, в изпълнение на Заповед №РД-01-122 от 11.03.2020г. на Министъра на здравеопазването и с цел избягване на контакти между хронично болни лица и лица с остри респираторни заболявания, въвеждат следните часове за прием:

1. хронично болни лица ще бъдат приемани в часовете от 7.30 до 11.00 часа;

2. за пациенти със симптоми - висока температура, кашлица и задух часовете за прием са от 11.00 до 13.00 часа.

С пълният текст на съобщението можете да се запознаете тук.

===================================================================

 Община Лъки утвърди мерки за предотвратяване, намаляване, ограничаване и контрол на риска във връзка с появата и разпространението на коронавируса на територията на Общината в т.ч. град Лъки и съставните осем населени места в общината.

Мерките изтеглете от тук.

===================================================================

 Във връзка със случаите на COVID-19, установени в страната и за предприемане на всички необходими превантивни мерки на територията на Община Лъки срещу разпространението на остри респираторни заболявания и коронавирус, както и недопускане на неговото разпространение кметът на Община Лъки издаде следните заповеди

Заповед № 45

1. Да бъде преустановена всякаква търговска дейност на всички нехранителни търговски обекти – магазини за промишлени и строителни  стоки и материали, фризьорски и козметични салони, студиа за маникюр и педикюр и др., както и на всички заведения за обществено хранене и развлечения: кафе-аперативи, ресторанти, сладкарници, детски кътове, механи и други, предлагащи храни и напитки.

2. Да бъде преустановена дейността на игрални зали, фитнес-салони, клубове за народни танци, самодейни и читалищни клубове, състави, школи и др. форми за групови занятия и развлечения, компютърни зали, както и цялостната дейност на Младежки дом – гр.Лъки.

3. Да се преустанови дейността на всички хотели и къщи за гости, намиращи се на територията на община Лъки, както и на всички Клубове на пенсионера в гр.Лъки – център и кв.Тепавица, както и в с.Манастир, с.Дряново.

 

 Заповед № 46        Заповед № 47


1.      Да се въведе пропускателен режим във всички хранителни магазини и аптеки, както и павилионите за продажба на вестници и цигари на територията на община Лъки, който да се осъществява при следния ред:

 

·        В обекта да бъде допускано по 1 лице, а останалите клиенти да чакат пред обекта, спазвайки безопасно минимално отстояние между посетителите от 1,5 м.

 

·        За установяване на реда отговорност носят: собственикът, управителят и  продавач-консултантът на обекта.

 

 

=====================================================================

Заповед на министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки
 на територията на цялата страна до
29.03.2020г.

 >> ЗАПОВЕД <<

==================================================================

Във връзка със случаите на COVID-19, установени в страната,за предприемане на всички необходими превантивни мерки на територията на Община Лъки срещу разпространението на остри респираторни заболявания и коронавирус, както и недопускане на неговото разпространение кметът на Община Лъки издаде следните заповеди:

заповед за удължаване на ваканцията на учениците

заповеди за предприемане на превантивни мерки срещу разпространението на коронавируса      3

=================================================================

ПОЗИЦИЯ

 на ръководството на "Лъки Инвест" АД

 

относно обвиненията за замърсяване на реките Юговска

и Чепеларска от дейността на Лъки ЛОФ ЕООД

с пълния текст на писмото можете да се запознаете от тук.

 

В подкрепа на горевизираната позиция,

Общински съвет - гр.Лъки и Общинска администрация - гр.Лъки

излязоха с декларация в защита на дружество "Лъки Инвест" АД.

С пълният текст на Декларацията на ОбС-Лъки можете да се запознаете тук.

С пълния текст на Декларацията на ОбА-Лъки можете да се запознаете тук.

 

=======================================================================

О Б Я В Л Е Н И Е

Изх.№ 142 / 25.02.2020

На основание чл. 128, ал.1 и ал.3 от ЗУТ, Община Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за ПУП-ПР за поземлени имоти с идентификатори 44478.99.4, 44478.99.5, и за част от поземлени имоти с идентификатори 44478.99.3, 44478.99.33, 44478.43.32 по КККР за неурбанизираната територия на землището на гр.Лъки, общ.Лъки, обл.Пловдив.

Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.com, в раздел: „Актуална информация”.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Община Лъки, в 14 дневен срок от съобщаването му.

Приложение: Проект за ПУП-ПРЗ

публикувано на 25.02.2020г.

================================================== 

О Б Я В Л Е Н И Е

Изх.№ К- 133 / 24.02.2020 г.

На основание чл. 128, ал.1 и ал.3 от ЗУТ, Община Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 44447.1.159 по КККР за неурбанизираната територия на землището на с.Лъкавица, общ.Лъки, обл.Пловдив.

Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.com, в раздел: „Актуална информация”.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Община Лъки, в 14 дневен срок от съобщаването му.

 

Приложение: Проект за ПУП-ПРЗ

публикувано на 24.02.2020г.

====================================================================

инж. Валентин Симеонов, в качеството му на Кмет на община Лъки съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите издава разрешение за провеждане на мирен протест-шествие в подкрепа на "Лъки Инвест" АД - гр.Лъки, който ще се проведе на 24 февруари 2020 година, от 10.00 часа в центъра на гр.Лъки.

С пълния текст на заявлението на Инициативния комитет можете да се запознаете от тук.

======================================================================

О Б Я В Л Е Н И Е

Изх.№ К- 112 / 14.02.2020 г.

На основание чл. 128, ал.1 и ал.3 от ЗУТ, Община Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-за бензиностанция и озеленяване, кв.1 по ПУП на гр.Лъки, общ.Лъки, обл.Пловдив.

Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.com, в раздел: „Актуална информация”.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Община Лъки, в 14 дневен срок от съобщаването му.

  С проекта за изменение на ПУП-ПРЗ може да се запознаете от тук.

 ========================================================================

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Лъки, област Пловдив СЪОБЩАВА на заинтересованите лица, че със Заповед №18 от 31.01.2020 г. на Кмета на Община Лъки, е одобрен проект за ПУП-ПРЗ за част от ПИ №205001 по КВС на землището на с.Манастир, общ.Лъки, обл.Пловдив, който имот е идентичен с поземлен имот с идентификатор 46989.205.1 по КККР за неурбанизираната територия на землището на с.Манастир, одобрени със Заповед №РД-18-878/16.12.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК, като се образува УПИ I-205001,противопожарна кула, кв.205 по ПУП за землището на с.Манастир, общ.Лъки, обл.Пловдив, съгласно линии и надписи в червено, синьо и черно, означени в проекта за ПУП-ПРЗ.        

 С одобрения проект може да се запознаете тук. Проект за ПУП-ПРЗ

публикувано на 03.02.2020г.

====================================================================

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Лъки, област Пловдив СЪОБЩАВА на заинтересованите лица, че със Заповед №17 от 31.01.2020 г. на Кмета на Община Лъки, е одобрен проект за ПУП-ПРЗ за част от ПИ №205001 по КВС на землището на с.Манастир, общ.Лъки, обл.Пловдив, който имот е идентичен с поземлен имот с идентификатор 46989.205.1 по КККР за неурбанизираната територия на землището на с.Манастир, одобрени със Заповед №РД-18-878/16.12.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК, като се образува УПИ II-205001,за БКТП, кв.205 по ПУП за землището на с.Манастир, общ.Лъки, обл.Пловдив, съгласно линии и надписи в червено, синьо и черно, означени в проекта за ПУП-ПРЗ.        

С одобрения проект може да се запознаете тук. Проект за ПУП-ПРЗ

публикувано на 03.02.2020г.

======================================================================

Обявление изх.№ К - 67 / 03.02.2020 г.

Общинска администрация град Лъки, област Пловдивска на основание чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ, СЪОБЩАВА на заинтересованите лица, че в Общинска администрация - град Лъки е постъпил за разглеждане проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-000167, за дървопреработвателна  и складова дейност, кв.1 по ПУП за землището на с.Лъкавица, общ.Лъки, обл.Пловдив.

Проектът се намира в отдел АУТБС в сградата на Община Лъки на ул.Възраждане №18, гр.Лъки и може да бъде разгледан всеки работен ден от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа.

Проекта е достъпен и на интернет сайта на община Лъки: www.oblaki.com, в раздел „Актуална информация”.

За повече информация можете да се обръщате към инж. Владимир Медев на телефон: 03052/22 55 или 0886916324, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа.

Становища, предложения и възражения по проекта за изменение на ПУП-ПРЗ могат да бъдат подавани до Общинска администрация – град Лъки, в 14 дневен срок от датата на съобщаването на ОБЯВЛЕНИЕТО.

 

С проекта може да се запознаете тук.

публикувано на 03.02.2020г.

=====================================================================

О Б Я В А

ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ

 

 ЗА НГЧ  МЗ №ОХ-1062/28.11.2019 Г.

ГРАД СОФИЯ-60 ГВАРДЕЙЦИ

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 07.02.2020 Г.

 

ЗА ВМА  МЗ №ОХ-1105/11.12.2019 Г.

В ЦЯЛАТА СТРАНА-25 ЛЕКАРИ

ОТ ТЯХ В МБАЛ-ПЛОВДИВ- 6 ЛЕКАРИ-ОФИЦЕРИ

 СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 31.01.2020 Г.

 

ЗА СКСО-МЗ № ОХ-28/13.01.2020 Г.

ГРАД ПЛОВДИВ-38 ПАРАШУТИСТИ

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 21.02.2020 Г.

ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА

КАНДИДАТСТВАНЕ В ОФИСА ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНАТА И ТЕЛ. 0331 63144

=======================================================================

О Б Я В Л Е Н И Е

Изх.№ K - 36 / 14.01.2020 г.

На основание чл. 129, ал.1 от ЗУТ, Общинска администрация – град Лъки съобщава, че с Решение № 14/19.12.2019 г. на Общински съвет – град Лъки е одобрен проект за Подробен устройствен план – план за улична регулация за част от урбанизираната територия на с.Дряново, община Лъки, обхващаща съществуваща пътека от полигонна точка 83 до полигонна точка 61, западната граница на имоти с кадастрални № 126, 119, 114, 81, 82, 83, 59, 54 и засягаща част от имоти с кадастрални № 127, 124, 123, 122, 121, 120, 113, 112, 71, 75, 77, 78, 79 80, 60 и 53 по кадастралния план на с.Дряново, общ.Лъки, обл. Пловдив, като се образува нова улица от о.т. 10 до о.т. 35 по ПУП за част от урбанизираната територия на с.Дряново, общ.Лъки, обл.Пловдив.

С проекта можете да се запознаете тук.

пуликувано на 15.01.2020г.

====================================================================

О Б Я В Л Е Н И Е

Изх.№ K - 35 / 14.01.2020 г.

На основание чл. 129, ал.1 от ЗУТ, Общинска администрация – град Лъки съобщава, че с Решение № 13/19.12.2019 г. на Общински съвет – град Лъки е одобрен проект за Подробен устройствен план – план за улична регулация за част от урбанизираната територия на с.Дряново, община Лъки, обхващаща съществуваща пътека от полигонна точка 69 до полигонна точка 31, източната граница на имоти с кадастрални № 69, 68, 67, 65, 63 и 62 и част от имоти с кадастрални № 67, 70, 72 и 73 по кадастралния план на с.Дряново, общ.Лъки, обл. Пловдив, като се образува нова улица от о.т. 1 до о.т. 6 по ПУП за част от урбанизираната територия на с.Дряново, общ.Лъки, обл.Пловдив.

С проекта можете да се запознаете тук.

публикувано на 15.01.2020г.

=====================================================================

О Б Я В Л Е Н И Е

Изх.№ К- 19 / 10.01.2020 г.

На основание чл. 128, ал.1 и ал.3 от ЗУТ, Община Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за ПУП-ПРЗ /за изграждането на противопожарна кула/ за част от ПИ №205001 по КВС за землището на с.Манастир, общ.Лъки, обл.Пловдив.

Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.com, в раздел: „Актуална информация”.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Община Лъки, в 14 дневен срок от съобщаването му.

Приложение: Проект за ПУП-ПРЗ

публикувано на 10.01.2020г. 

=====================================================================

О Б Я В Л Е Н И Е

Изх.№ К- 21 / 10.01.2020 г.

На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ, Община Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за ПУП-ПП за трасе на електрически кабел НН, засягащ ПИ №205001 по КВС за землището на с.Манастир, общ.Лъки, обл.Пловдив.

Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.com, в раздел: „Актуална информация”.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Община Лъки, в 30 дневен срок от съобщаването му в Държавен вестник.

Приложение: Проект за ПУП-ПП

публикувано на 10.01.2020г.

=============================================== 

О Б Я В Л Е Н И Е

Изх.№ К- 20 / 10.01.2020 г.

На основание чл. 128, ал.1 и ал.3 от ЗУТ, Община Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за ПУП-ПРЗ /за изграждането на БКТП/ за част от ПИ №205001 по КВС за землището на с.Манастир, общ.Лъки, обл.Пловдив.

Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.com, в раздел: „Актуална информация”.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Община Лъки, в 14 дневен срок от съобщаването му.

Приложение: Проект за ПУП-ПРЗ

публикувано на 10.01.2020г.

 ====================================================================

На основание чл. 129, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, Общинска администрация – град Лъки съобщава, че със Заповед №190/13.12.2019 г. на Кмета на Община Лъки е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-здравен дом, УПИ VIII и УПИ IX, кв.4 по ПУП на с.Манастир, общ.Лъки, обл.Пловдив.

С одобрения проект за изменение на ПУП-ПРЗ можете да се запознаете тук.

С пълния текст на заповедта можете да се запознаете от тук.

публикувано на 16.12.2019 г.

==================================================================

Община Лъки обявява на заинтересованите страни, че започва инвестиционно намерение за основен ремонт на път III-861, Югово - Лъки - Здравец. Целта на инвестиционното предложение е привеждане на републиканския път към нормативно установените изисквания съотвестващи на гарабитите му и на класа му.

с пълния текст на инвестиционното намерение можете да се запознаете от тук.

публикувано на 11.11.2019г.

=======================================================================

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЛЪКИ

Уважаеми граждани със своя Заповед № РД-20-139/ 30.10.2019г. Областния Управител на област Пловдив насрочва първото заседание на новоизбрания Общински съвет на община Лъки на 06.11.2019г. /сряда/ от 11.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - Лъки.

С пълния текст на заповедта можете да се запознаете от тук.

========================================================================

О Б Я В Л Е Н И Е

Изх.№ К- 652 / 29.10.2019 г.

На основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ, Общинска администрация – град Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII, УПИ IX, УПИ III-здравен дом, кв.4 по ПУП на с.Манастир, общ.Лъки, обл.Пловдив.

Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.com, в раздел: „Актуална информация”.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация, в 14 дневен срок от съобщаването.

Приложение: Проект за изменение на ПУП

публикувано на 28.10.2019г.

 ==========================================================================

Община Лъки обявява на жителите на общината и на всички заинтересовани лица начина на предлагане на услугите по събирането, извозването и обезвреждането на битовите отпадъци в депа и други съоръжения, както и поддържането на чистотата на територията на община Лъки, посредством издадената заповед на Кмета на общината.
С пълното съдържание на заповедта можете да се запознаете от тук.
публикувано на 22 октомври 2019 година

========================================================================

Община Лъки обявява на всички заинтересовани лица в изпълнение на разпоредбите на чл.116д, ал.1 от ЗООС аварийните планове на Обогатителна фабрика - Лъки и на Базисен взривен склад - Лъки, като поделения на "Лъки Инвест" АД, гр.Лъки

С пълното съдържание на документите можете да се запознаете тук:

1. Оценка на риска от възникване на големи аварии на територията на Обогатителна фабрика - Лъки

2. Вътрешен авариен план за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при възникване на бедствия и аварии на територията на Обогатителна фабрика - Лъки.

3. Авариен план на Базисен взривен склад - Лъки.

публикувано на 25.10.2019 година

===========================================================================

О Б Я В Л Е Н И Е

Изх.№ К- 568 / 16.09.2019 г.

На основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ, Общинска администрация – град Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-28, кв.4 по ПУП на с.Белица, общ.Лъки, обл.Пловдив.

Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.com, в раздел: „Актуална информация”. За повече информация можете да се обръщате към инж.Владимир Медев на тел.: 0886916324.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация, в 14 дневен срок от съобщаването.

Приложение: Проект за изменение на ПУП

 

 ==========================================================================

О Б Я В Л Е Н И Е

Изх.№ К- 550 / 10.09.2019 г.

На основание чл. 128, ал.1 и ал.3 от ЗУТ, Община Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за ПУП-ПРЗ за ПИ №000159 по КВС за землището на с.Лъкавица, общ.Лъки, обл.Пловдив

Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.com, в раздел: „Актуална информация”.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Община Лъки, в 14 дневен срок от съобщаването му.

 

Приложение: Проект за ПУП-ПРЗ

===============================================================================

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 129, ал.и ал.5 от ЗУТ, Общинска администрация – град Лъки съобщава, че със Заповед №115 от 30.08.2019 г. на Кмета на Община Лъки, е одобрен проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ I-53, УПИ VII-зеленина, УПИ VIII, УПИ VI, УПИ V в кв.9 и обслужващата ги тупикова улица, и неурегулирана територия в кв.9 по ПУП на с.Белица, общ.Лъки.

С одобрения проект за изменение на ПУП-ПР можете да се запознаете тук.

 

===========================================================================

Oбявление

Изх.№ K - 493 / 21.08.2019 г.

На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ, Общинска администрация – град Лъки съобщава, че в Община Лъки е постъпил за разглеждане проект за Подробен устройствен план – план за улична регулация за част от урбанизираната територия на с.Дряново, общ.Лъки, в обхват съществуваща пътека от полигонова точка 83 до полигонова точка 131, източната граница на имоти с кад. № 126, 119, 114, 115, 111, 81, 82, 83, 59, 54 и част от имоти с кад.№ 127, 124, 123, 122, 121, 120, 113, 112, 71, 75, 77, 78, 79, 80, 60, 53 по Кадастралния план на с. Дряново, общ. Лъки, обл.Пловдив.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ всички заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация, в 30 дневен срок от публикуване на обявлението в Държавен вестник.

С проекта може да се запознаете тук

публикувано на 21.08.2019г.

========================================================================== 

Oбявление

Изх.№ K - 425 / 29.07.2019 г.

На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ, Общинска администрация – град Лъки съобщава, че в Община Лъки е постъпил за разглеждане проект за Подробен устройствен план – план за улична регулация за част от урбанизираната територия на с.Дряново, общ.Лъки, в обхват съществуваща пътека от полигонова точка 69 до полигонова точка 31, източната граница на имоти с кад. № 69,68,67,65,63,62 и част от имоти с кад.№ 67,70,72,73 по Кадастралния план на с. Дряново, общ. Лъки, обл.Пловдив.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ всички заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация, в 30 дневен срок от публикуване на обявлението в Държавен вестник.

С проекта може да се запознаете тук.

публикувано на 29.07.2019г.

==========================================================================

О Б Я В Л Е Н И Е

Изх.№ К- 423 / 29.07.2019 г.

 На основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ, Общинска администрация – град Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за изменение на ПУП-ПР за част от кв.9 по ПУП на с.Белица, общ.Лъки, обл.Пловдив.

Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.com, в раздел: „Актуална информация”. За повече информация можете да се обръщате към инж.Владимир Медев на тел.: 0886916324.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация, в 14 дневен срок от съобщаването.

Приложение: Проект за изменение на ПУП 

публикувано на 29.07.2019г.

============================================================================== 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 129, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, Общинска администрация – град Лъки съобщава, че със Заповед №95/26.07.2019 г. на Кмета на Община Лъки е одобрен проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ XVII-71,жил.стр., УПИ XVI-71,жил.стр., УПИ XV-71,жил.стр., УПИ XX-71,за складови обекти, кв.15 и тупикова улица от о.т.312а до о.т.312в по ПУП на с.Борово, общ. Лъки, обл.Пловдив

С одобрения проект за изменение на ПУП-ПР можете да се запознаете тук.

публикувано на 26.07.2019г.

=========================================================== 

О Б Я В А

 

 ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ

  

ЗА 68-МА БРИГАДА СПЕЦИАЛНИ СИЛИ

ЗА ГРАД ПЛОВДИВ - 42 БРОЯ

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 18.06.2019 Г.

 

ЗА СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СИЛИТЕ

ГР.БАНКЯ -3 БР.;МОКРЕН-7 БР.;СОФИЯ-30 БР.;СМЯДОВО-1 БР.; 

ГОРНА МАЛИНА-45 БР.; НЕГУШЕВО -4 БР. И БУРГАС-68 БР..

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 21.06.2019 Г.

 

ЗА ОРКЕСТРАНТИ

ГР.СОФИЯ – 7 БРОЯ , гр. КАРЛОВО – 1 БРОЙ и ГР.ВАРНА-1 БРОЙ

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 31.07.2019 Г.

 

ЗА В.Ф. 26940 ЦАТИП-СТАРА ЗАГОРА - 2 БРОЯ

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ – 02.08.2019 Г.

 

 

ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА

 

 

 КАНДИДАТСТВАНЕ В ОФИСА  ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ  В

 

 ОБЩИНА АСЕНОВГРАД И ТЕЛ. 0331 63144

===========================================================================

Съобщение

Общинска администрация предупреждава собствениците на домашни животни, относно зачестили нападения от мечки. 

В тази връзка обявяваме специални мерки за защита.

Същите можете да видите тук.

публикувано на 14 май 2019г.

===============================================================================

СЪОБЩЕНИЕ

Изх.№ К- 225 / 07.05.2019 г.

 На основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ, Община Лъки съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед №40/03.05.2019 г. е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 021034-за кравеферма, в кв.21 по ПУП за землището на с.Борово, общ.Лъки, обл.Пловдив.

Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.com, в раздел: „Актуална информация”.

Съгласно разпоредбите на чл. 215 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Пловдив в 14-дневен срок от съобщението ѝ.

Одобрения проект за изменение на ПУП-ПРЗ може да видите тук.

публикувано на 08.05.2019г. 
=========================================================================

О Б Я В Л Е Н И Е

Изх.№ К- 193 / 15.04.2019 г.

На основание чл. 128, ал.1 и ал.3 от ЗУТ, Община Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 021034-за кравеферма, в кв.21 по ПУП за землището на с.Борово, общ.Лъки, обл.Пловдив.

Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.com, в раздел: „Актуална информация”.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Община Лъки, в 14 дневен срок от съобщаването му.

Приложение: Проект за изменение на ПУП

публикувано на 15.04.2019г.

=========================================================================

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Изх.№ К- 128 / 18.03.2019 г.

Община Лъки, област Пловдив СЪОБЩАВА на заинтересованите лица, че със Заповед №20 от 15.03.2019 г. на Кмета на Община Лъки, е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-5 и УПИ VII-4, в кв.1 по ПУП на с.Югово, общ.Лъки, обл.Пловдив.

Съгласно разпоредбите на чл. 215 от ЗУТ, заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – гр.Пловдив.

Жалбата се подава в 14-дневен срок от съобщението, чрез Общинска администрация –Лъки до Административен съд – град Пловдив.

С одобрения проект за изменение на ПУП-ПРЗ можете да се запознаете тук.

Заповедта можете да видите тук.

 ========================================================================= 

О Б Я В Л Е Н И Е

Изх.№ К- 86 / 26.02.2019г

 На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ, Общинска администрация – град Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-5 и VII-4 в кв.1 по регулационния план на с.Югово, общ.Лъки, обл.Пловдив. 

Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.com, в раздел: „Актуална информация”. За повече информация можете да се обръщате към инж.Владимир Медев на тел.: 0886916324.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация, в 14 дневен срок от съобщаването.

 

Приложение: Проект за изменение на ПУП

=========================================================================

На основание чл. 129, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, Общинa Лъки съобщава, че със Заповед №8 от 25.01.2019 г. на Кмета на Община Лъки, е одобрен проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ III-153, кв.28 и улица между о.т.349 и о.т.412 по ПУП на с.Борово, Община Лъки.

С одобрения проект за изменение на ПУП-ПР можете да се запознаете тук.

Заповедта можете да видите тук.

=======================================================================

На основание чл. 129, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, Общинa Лъки съобщава, че със Заповед №7 от 25.01.2019 г. на Кмета на Община Лъки, е одобрен проект за изменение на ПУП-ПР за кв.56 по ПУП на гр.Лъки, община Лъки.

С одобрения проект за изменение на ПУП-ПР можете да се запознаете тук.

Заповедта можете да видите тук.

============================================================================ 

О Б Я В Л Е Н И Е

изх.№ К- 698 / 10.12.2018 г.

             На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ, Общинска администрация – град Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за изменение на ПУП-ПР за кв.56 по ПУП на гр.Лъки, общ.Лъки, обл.Пловдив.

Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.com, в раздел: „Актуална информация”. За повече информация можете да се обръщате към инж.Владимир Медев на тел.: 0886916324.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация, в 14 дневен срок от съобщаването.

Приложение: Проект за изменение на ПУП

публикувано на 10.12.2018г.

=============================================== 

О Б Я В Л Е Н И Е

Изх.№ К- 699 / 10.12.2018 г.

           На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ, Общинска администрация – град Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за изменение на ПУП-ПР за част от кв.28 по ПУП на с.Борово, общ.Лъки, обл.Пловдив.

Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая 18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.com, в раздел: „Актуална информация”. За повече информация можете да се обръщате към инж.Владимир Медев на тел.: 0886916324.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация, в 14 дневен срок от съобщаването.

 

Приложение: Проект за изменение на ПУП

публикувано на 10.12.2018г.

============================================================================

СЪОБЩЕНИЕ

Изх.№ К-580/10.10.2018 г.

 Общинска администрация град Лъки, област Пловдивска на основание чл.127, ал.1 от ЗУТ, ОБЯВЯВА обществено обсъждане на предварителния проект за Общ устройствен план /ОУП/ на община Лъки и Екологичната оценка /ЕО/ към него.

Обществено обсъждане ще се проведе на 23.11.2018г. /пeтък/ от 11:00 часа в заседателната зала на Община Лъки на адрес: ул. Възраждане №18, гр.Лъки, общ.Лъки, обл. Пловдив.

Всички заинтересовани лица, организации и граждани могат да разгледат предварителния проект за ОУП и ЕО към него всеки работен ден от 8:00 до и 12:00 и от 13:00 до 17:00 в стая №18, ет.2 в сградата на Община Лъки на адрес: ул. Възраждане №18, гр.Лъки, общ.Лъки, обл. Пловдив.

Предварителния проект за ОУП и ЕО към него са достъпни и на интернет страницата на Община Лъки на адрес: www.oblaki.com в раздел „Актуална информация”.

Предложения, мнения и възражения по изготвения проект за ОУП и ЕО към него могат да се изпращат на адрес: гр.Лъки, ул. Възраждане №18 или на електронна поща: [email protected] до 22.11.2018 г.

Повече информация може да получите на тел. 03052/22 55 или 0886916324, всеки работен ден от 8:00 до и 12:00 и от 13:00 до 17:00. 

пълния набор от документи можете да изтеглите от тук:  ОУП 1     ОУП 2     Екол. оценка

 ===============================================================================

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

Изх. № K- 577 / 10.10.2018 г.

 На основание чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и чл. 127, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лъки съобщава, че в периода 11.10.2018 г. – 11.11.2018 г. (30 дни) се провеждат консултации по Предварителен проект на Общ устройствен план на община Лъки и Екологична оценка към него.

 Предварителният проект на Общия устройствен план, докладът за Екологична оценка и всички приложения към тях, са на разположение на заинтересованите лица, всеки работен ден от 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч., в сградата на Общинската администрация: гр. Лъки, ул. „Възраждане“ № 18, ет. 2, стая № 18.

 Становища и мнения могат да се депозират в деловодството на Общинската администрация, всеки работен ден от 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч., или на електронна поща: [email protected].

 

 Лице за допълнителни устни разяснения на място: инж. Владимир Медев, гл. експерт „Устройство на територията, кадастър и регулация“, тел.: 03052/22 55 или 0886916324.

 Краен срок за провеждане на консултациите и депозиране на становища: 17.00 ч. на 12.11.2018 г.

Възложител на Общия устройствен план е ОБЩИНА ЛЪКИ, гр. Лъки, Област Пловдив, ул. „Възраждане“ № 18; тел.: 03052/2255; e-mail: [email protected]; представлявана от инж. Валентин Симеонов, кмет.

 

https://www.oblaki.com/

 

 

Общият устройствен план на Община Лъки (ОУПО - Лъки) се изготвя на основание общите разпоредби на Глава шеста от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и в частност – на предвижданията на Раздел II – Общи устройствени планове. Конкретните изисквания, поставени в заданието, са съобразени с Наредба № 8 към ЗУТ за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и общата нормативна уредба на Република България.

 

        Времевият диапазон за действие на ОУПО Лъки е в съответствие с разпоредбите на Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и Заданието за проектиране. ОУПО Лъки е с далекоперспективен хоризонт от 20 години, като в процеса на планиране и в последствие, в процеса но прилагане, ще се взимат предвид седемгодишните планове за развитие на общините.

 ОУПО е с общински обхват. Съгласно чл. 15, ал. 1 от Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове към ЗУТ, обхватът на ОУПО е цялата територия на Община Лъки, включвайки общинския център и съседното населено място, заедно с техните землища.

 На територията на Община Лъки попадат следните елементи от Националната екологична мрежа:

Защитена зона „Добростан“ (Код в регистъра: BG0002073)

Защитена зона „Родопи – Средни“ (Код в регистъра: BG0001031)

Природна забележителност „Гюмберджията“ (Код в регистъра: 96)

Природна забележителност „Свети дух“   (Код в регистъра: 97)

Природна забележителност „Скален мост Шапран дупка“ (Код в регистъра: 331)

Природна забележителност „Сливодолско падало“ (Код в регистъра: 536)

Резерват „Червената стена“ (Код в регистъра: 21)

Главната цел на Общия  устройствен  план  на  общината е да създаде пространствена планова основа за нейното дългосрочно устойчиво устройствено развитие, в съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и със специфичните за Община Лъки природни, културно-исторически, туристически и други ресурси.

При насърчаване на развитието на една община трябва да се съблюдава баланса между икономическия растеж, социалния просперитет, използваемостта на природните ресурси и екологичното равновесие.

За да е ефективен този дългосрочен план следва той да бъде гъвкав и да отговаря на променящите се условия и потребностите на населението в бъдеще.

За да се изпълни главната цел, следва да се изпълнят следните специфични цели:

-  Регулиране на процесите на урбанизация и планиране на дейностите за запазване на баланса между урбанизирани територии и природна среда.

-  Създаване на устройствени условия, в съответствие с принципите на стратегическите документи по Закона за регионалното развитие.

-  Развитие и оползотворяване на потенциала на природното и културното наследство в общината и същевременно планиране на действията за тяхното дългосрочно съхранение.

-  Да се създаде планова основа за дългосрочно, устойчиво устройствено развитие на урбанизираните територии , както и  на териториите извън тях.

-  Създаване на условия за социално-икономическо развитие.

-  Да се осигури равнопоставеност на физическите и юридическите лица при реализиране на инвестиционни инициативи.

-  Определяне на границите на териториите, спрямо предназначението им, както и допустимите дейности и ограничаващите разпореждания в тях, изискванията при използването и мерките за опазването им.

-  Определяне насоките на териториално развитие на урбанизираните територии, спрямо земеделските, горските и защитените територии, с оглед на балансирано развитие на общината и предотвратяване на нарушаване на зонирането на територията. Това е важно поради необходимостта от запазване на местните хабитати, микроклимата и ресурсите на общината, както количествено, така и качествено.

-  Осигуряване на възможност за възстановяване на нарушените територии и определяне на последващото им предназначение.

-  Предвиждане на подходящото развитие на техническата инфраструктура и обвързването на националните  инфраструктурни коридори с европейските.

-  Определяне устройството на поземлените имоти съобразно конкретното им предназначение и да осигуряват опазването на културно-историческото наследство.

-  Определяне правилата и нормативите за прилагане на устройствените планове съобразно  местните  и регионални характеристики на териториите - предмет на устройственото планиране

-  Определяне необходимите мерки и дейности за обновяване на публичната среда в общината.

-  Стимулиране на икономическото развитие, чрез създаване на планова основа за привличане на инвестиции.

-  Създаване на баланс между частните и обществените интереси на територията на общината, отчитайки едновременно правото на собственост и нуждата от защита на обществения интерес.

-  Опазване и използване на потенциала на природните дадености и културно-историческото наследство.

-  Повишаване на квалификацията на населението в общината и потенциала на различните управленски структури (предимно тези в административните служби).

Като резултат от постигането на главната цел се очаква да се привлекат фирми на подготвени терени, за да се разкрият работни места в онези сфери, в които общината заедно с бизнеса и образователните институции ще подготви необходимите кадри, а възможностите за развитие и по-добър стандарт ще променят демографската картина.

Финансирането на изработването на ОУПО се осъществява със съдействието на държавния бюджет (МРРБ).

 

Срокове за изработване на ОУПО:

За Предварителния проект на ОУПО - ориентировъчно 7 месеца;

За Окончателния проект на ОУПО - ориентировъчно 3 месеца.

Забележка: Тези срокове са за изпълнението на проектно-проучвателните работи; в тях не се включва необходимото време за административните процедури по обсъждания на ОУПО, както и на ЕО и ОС към него и вземане на решение от РИОСВ и Общинския съвет за одобряването му.

 Съгласно разпоредбите на ЗУТ, ОУП се одобрява от Общинския съвет на Община Лъки и се прилага от Община Лъки.

пълния набор от документи изтеглете от тук:

 публикувано на 10 октомври 2018 година

 ==========================================================================

О Б Я В А

Община Лъки обявява публични търгове с тайно наддаване за следните недвижими общински имоти.

С пълния текст на обявата можете да се запознаете от тук.

публикувано на 22 08 2018 година

========================================================================

Празник на град Лъки 2018 година

Общинска администрация - гр.Лъки, кани всички жители и гости на общината да присъстват на празника на Град Лъки и Деня на миньора, който ще се проведе на 24-25 август 2018 година.

=======================================================================

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ, Общинска администрация – град Лъки съобщава, че в Община Лъки е постъпил за разглеждане проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-127, кв.19 по ПУП на с.Борово, общ.Лъки.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ всички заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП-ПРЗ до общинската администрация, в 14 дневен срок от публикуване му.

С проекта за изменение на ПУП-ПРЗ можете да се запознаете тук.

==============================================================================

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ, Общинска администрация – град Лъки съобщава, че в Община Лъки е постъпил за разглеждане проект за изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв.6 по ПУП на с.Борово, общ.Лъки.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ всички заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП-ПРЗ до общинската администрация, в 14 дневен срок от публикуване му.

 

С проекта за изменение на ПУП-ПР можете да се запознаете тук.

=======================================================================

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 129, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, Общинска администрация – град Лъки съобщава, че със Заповед №47/04.05.2018 г. на Кмета на Община Лъки е одобрен проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ VI-71 и УПИ VII-здравен дом, кв.15 по ПУП на с.Борово, общ.Лъки.

 

С одобрения проект за изменение на ПУП-ПР можете да се запознаете тук.

публикувано на 08 май 2018 г.

===============================================================================

Обявление с изх.№K-199 от 17.04.2018 г.

 На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ, Общинска администрация – град Лъки съобщава на заинтересованите лица, че е постъпил за разглеждане проект за ПУП-Парцеларен план за трасе на водопровод от ПИ № 205008 до ПИ № 076051 по КВС за землището на с.Манастир, община Лъки. Проектът може да бъде разгледан всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа в стая №18, в сградата на Общинска администрация – Лъки, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, както и на интернет страницата на Община Лъки: www.oblaki.com, в раздел: „Актуална информация”. Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация, в 30 дневен срок от публикуването на обявлението в Държавен вестник. 

Поради големината на ПУП-а, същият не може да бъде публикуван, затова всички заинтересовани лица, могат да се запознаят с него в стая № 18 - ТСУ, етаж IIа, в сградата на Общинска администрация, всеки делничен ден.

Публикувано на 17.04.2018г.

=======================================================================

О Б Я В А

Община Лъки обявява публични търгове с тайно наддаване за определяне на наематели на обособени общински имоти за срок от пет години.

С пълния тескст на обявата можете да се запознаете от тук.

публикувано на 28 март 2018 година

=====================================================================

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ, Общинска администрация – град Лъки съобщава, че в Община Лъки е постъпил за разглеждане проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ VI-71, кв.15 по ПУП на с.Борово, общ.Лъки.

Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ всички заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП-ПР до общинската администрация, в 14 дневен срок от публикуване му

С проекта за изменение на ПУП-ПР можете да се запознаете тук.

публикувано на 27 февруари 2018 година

===================================================================

СЪОБЩЕНИЕ

във връзка с приетите 9 броя списъци на имотите от общинския поземлен фонд с НТП-пасища, мера, ливада за общо и индивидуално ползване по КВС на различните землища в общината, уведомяваме всички заинтересовани лица и собственици на регистрирани животновъдни обекти да подадат заявление по образец за ползване на имотите.

Срока за подаването на заявленията е 10 март 2018 година.

С пълния текст на обявата можете да се запознаете от тук.

публикувано на 12 февруари 2018 година

===============================================================

Община Лъки информира всички ученици и родители, че във връзка с необходимостта от предприемане на превантивни мерки за ограничаване на епидемичния подем на остри респираторни заболявания и грип със заповед на Кмета на общината от 05.02.2018 година

дните 7, 8 и 9 февруари 2018 г. - са обявени за неучебни дни.

публикувано на 06.02.2018 година

=======================================================================

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ, Община Лъки съобщава, че със Решение №194/25.01.2018 г. на Общински съвет – гр.Лъки е одобрен изменение на Подробен устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/, за улица от о.т. 215 до о.т. 236 /ул. „Миньорска”/, улица от о.т. 398 до о.т. 401 /ул. „Миньорска”/, улица от о.т. 282а до о.т. 397 /ул. „Кирил Маджаров”/ и съответните урегулирани поземлени имоти, с които тези улици граничат в кв. 17, кв.18, кв.21 и кв.22 по ПУП на гр.Лъки, общ.Лъки.

С одобрения ПУП може да се запознаете тук,         а с Решението тук.  

ПУБЛИКУВАНО НА 05.02.2018г.

=========================================================================

О Б Я В Л Е Н И Е

Изх.№ K-72/31.01.2018 г.

Общинска администрация град Лъки, област Пловдивска на основание чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ, СЪОБЩАВА на заинтересованите лица, че в Общинска администрация - град Лъки е постъпил за разглеждане проект за ПУП-ПР за ПИ №040069, ПИ №040070 и ПИ №№04071 по КВС на землището на с.Борово, община Лъки, област Пловдив с инвеститор „Лъки Инвест” АД.

Проектът се намира в отдел „АУТБС“ при Общинска администрация – град Лъки и може да бъде разгледан всеки работен ден от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа или да бъде изтеглен от тук.

За повече информация можете да се обръщате към инж. Владимир Медев на телефон: 03052/22 55 или 0886916324, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа.

 Недоволните от предвижданията на проекта могат да го обжалват в 14 дневен срок от датата на съобщаването на ОБЯВЛЕНИЕТО с подаване на писмени молби и възражения до Общинска администрация – град Лъки.

публикувано на 01.02.2018г.

=======================================================================

О Б Я В Л Е Н И Е

Изх.№ K-71/31.01.2018 г.

Общинска администрация град Лъки, област Пловдивска на основание чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ, СЪОБЩАВА на заинтересованите лица, че в Общинска администрация - град Лъки е постъпил за разглеждане проект за ПУП-ПР за ПИ №167004 по КВС на землището на с.Югово, община Лъки, област Пловдив с инвеститор „Лъки Инвест” АД.

Проектът се намира в отдел „АУТБС“ при Общинска администрация – град Лъки и може да бъде разгледан всеки работен ден от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа или да бъде изтеглен от тук.

За повече информация можете да се обръщате към инж. Владимир Медев на телефон: 03052/22 55 или 0886916324, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа.

 Недоволните от предвижданията на проекта могат да го обжалват в 14 дневен срок от датата на съобщаването на ОБЯВЛЕНИЕТО с подаване на писмени молби и възражения до Общинска администрация – град Лъки.

публикувано на 01.02.2018г.

============================================================================

ОБЯВЛЕНИЕ

изх.№ К-66 / 31.01.2018 г.

      На основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ, Общинска администрация – град Лъки съобщава, че с  Решение №195/25.01.2018 г. на Общински съвет-гр.Лъки се разрешава изработването на ПУП-Парцеларен план за трасе на водопровод от ПИ № 205008 до ПИ № 076051 по КВС за землището на с.Манастир, община Лъки,  съгласно одобреното планово-техническо задание

публикувано на 31.01.2018 година.

=============================================================================

На основание чл.129, ал.5 от ЗУТ, Община Лъки съобщава, че със Заповед №6/26.01.2018 г. на Кмета на Община Лъки е одобрен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ №076051 по КВС за землището на с.Манастир, община Лъки. С одобрения ПУП може да се запознаете тук, а със заповедта тук 

публикувано на 29 януари 2018 година

========================================================================

Общинска администрация - Лъки, област Пловдив на основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, СЪОБЩАВА на заинтересуваните лица, че в Общинска администрация - Лъки е постъпил за разглеждане проект за ПУП-ПРЗ за ПИ №076051 по КВС за землището на с.Манастир, община Лъки, обл.Пловдив.

Проектът се намира в отдел АУТБС при Общинска администрация – град Лъки и може да бъде разгледан всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа, в стая №18 в сградата на Община Лъки на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18.

За повече информация можете да се обърнете към инж.Владимир Медев – гл.експерт УТКР на тел.0886916324, всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа.

 В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

=========================================================================== 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

       Изх.№ К-587 / 08.12.2017 г.

 Община Лъки уведомява, всички собственици на земеделски, горски и други имоти на територията на община Лъки, че е започнала процедура по изработването на Общ устройствен план за територията на община Лъки.

Общият устройствен план (ОУП) се изработва на основание Закона за устройство на територията (ЗУТ) и НАРЕДБА № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове.

Общите устройствени планове са дефинирани в няколко закона и наредби от българското законодателство. Законът за устройство на територията, Наредба 7 и Наредба 8 съдържат най-подробните описания какво представляват тези планове и какво е нужно да се разработи в тях, за да бъдат както законосъобразни, така и целесъобразни.

Съгласно Чл. 104, ал.1 от ЗУТ – Общите устройствени планове са основа за цялостното устройство на територията на общините, на части от тях или на отделни населени места с техните землища. Предвижданията на общите устройствени планове, с които се определят общата структура и преобладаващото предназначение на териториите, видът и предназначението на техническата инфраструктура и опазването на околната среда и обектите на културно-историческото наследство, са задължителни при изготвянето на подробните устройствени планове.

Неразделна част от общия устройствен план са правилата и нормативите за неговото прилагане.

Общият устройствен план няма пряко приложение за разрешаване на строителство. Той има за задача да определи видовете устройствени зони и показатели (например плътност и коефициент на интензивност) за отделни частни на територията, а не да определи конкретното предназначение на отделните имоти.

С общия устройствен план на община се определят (съгласно Чл. 106 от ЗУТ):

 1. общата структура на територията - предмет на плана, и преобладаващото предназначение на съставните и структурните й части, местоположението и границите на урбанизираните територии, земеделските територии; горските територии, защитените територии, защитените зони, санитарно-охранителни зони на водоизточници, нарушените територии за възстановяване, водните течения и площи и териториите със специално, с друго или със смесено предназначение;

 2. общият режим на устройство на всяка от териториите по т. 1, който включва най-общи цели, мерки и изисквания за тяхното опазване, използване, изграждане и развитие;

 3. извънурбанизираните територии - изключителна държавна, публична държавна и публична общинска собственост, и режимът на тяхното устройство;

 4. разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и сервитутните им зони на територията на общината и връзките им с териториите на съседните общини и с инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от национално значение;

 5. териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита;

 6. териториите за активно прилагане на ландшафтноустройствени мероприятия и естетическо оформяне, в т.ч. териториите за превантивна устройствена защита съгласно чл. 10, ал. 3 ЗУТ;

 7. територии за специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, и прилежащи към тях забранени и сервитутни зони.

С общия устройствен план на град с неговото землище или на селищно образувание с национално значение се определят (съгласно Чл. 107.) :

1. общата структура на територията, предмет на плана - жилищни територии; производствено-складови територии; територии за паркове и градини; територии за спорт и забавления; територии за обществено обслужване; територии с обекти на културно-историческо наследство; територии за курортно-туристическо и вилно строителство; територии за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура; земеделски територии; горски територии; територии за природозащита; нарушени територии за възстановяване; територии със специално, с друго или със смесено предназначение;

2. общият режим на устройство на всяка от териториите по т. 1 със съответните правила и нормативи;

3. териториите с публична държавна и с публична общинска собственост и режимът на тяхното устройство;

4. изискванията към естетико-композиционното изграждане на територията;

5. застрашените от бедствия територии, определени съобразно картите, изготвени за общинските планове (съобразно Закона за защита при бедствия, както и необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита).

ОУП ще определи основното предназначение на териториите в община Лъки за следващите 20 години и е важно предвижданията на плана да са съобразени с желанията и намеренията на всички собственици, ползватели и инвеститори.

В тази връзка молим всички, които имат желание да заявят в срок най-късно до 05.01.2018 г. своите желания, относно ползването и бъдещите си инвестиционни намерения /ако има такива/ за земеделските, горските и други имоти, тяхна собственост, по един от следните начини:

- чрез посещение в Община Лъки – отдел АУТБС, на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, ет.2а, стая 18а;

- чрез изпращане на писмо по пощата/куриер до Община Лъки на адрес: гр.Лъки, ул.Възраждане №18, отдел АУТБС;

- чрез изпращане на писмо по електронната поща на Община Лъки: [email protected], за отдел АУТБС.

 Допълнителна информация можете да получите от служителите в отдел АУТБС на Община Лъки на тел. 03052 / 22 55, вътр. 120 или 0886916324, всеки работен ден от 8 до 12 и от 13 до 17 часа. 

=============================================================================

О Б Я В А

ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ

ЗА СЕЛО ПОПОВИЦА  - 5 БРОЯ

ЗА ГРАД БОЖУРИЩЕ  - 4 БРОЯ

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ 29.12.2017 Г.

ЗА СЕЛО ГР.ИГНАТИЕВО-СЕРЖАНТИ  - 2 БРОЯ

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ 22.12.2017 Г.

ЗА СЕЛО ГР.ИГНАТИЕВО-ВОЙНИЦИ  - 5 БРОЯ

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ 12.01.2018 Г.

ЗА ГРАД СОФИЯ  ОФИЦЕР-ФИНАНСИСТ- 1 БРОЙ

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ 21.12.2017 Г.

ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА

КАНДИДАТСТВАНЕ В ОФИСА  ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ  В

ОБЩИНАТА И ТЕЛ. 0331 63144

 

О Б Я В А

ЗА ВАКАНТНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ,

ИЗПЪЛНЯВАЛИ ВОЕННА СЛУЖБА

ЗА СЕЛО ГР.ИГНАТИЕВО-ОФИЦЕР  - 1 БРОЙ

ЗА СЕЛО ГР.ИГНАТИЕВО-ВОЙНИК  - 1 БРОЙ

ЗА СЕЛО КРУМОВО-ОФИЦЕРИ  - 2 БРОЯ

ЗА СЕЛО КРУМОВО-ОФИЦ.КАНДИДАТ  - 1 БРОЙ

ЗА ГРАД ХАСКОВО ОФИЦЕР  - 1 БРОЙ

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ 12.12.2017 Г.

ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА

КАНДИДАТСТВАНЕ В ОФИСА  ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ  В

ОБЩИНАТА И ТЕЛ. 0331 63144

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Община Лъки обявява публични търгове с тайно наддаване
за определяне на наематели на обособени части от общински сгради в гр.Лъки и населените места на общината.
Търговете ще бъдат проведени на 23.06.2017г. от 14.00 часа.

 За по-подробна информация и описание на обектите, вижте текста на обявата

публикувано на 07.06.2017 година.

 

РСУО–РЕГИОН АСЕНОВГРАД ЩЕ КАНДИДАТСТВА С ПРОЕКТ ПО ОПОС 2014-2020 Г.

Регионално сдружение за управление на отпадъците – регион Асеновград, включващо общините Асеновград, Първомай, Куклен, Садово и Лъки подготвя проектно предложение за кандидатстване по процедура  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M10P002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“.

Целта на проекта е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и за разделно събиране и рециклиране, чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци.  

Изграждането и въвеждането в експлоатация на компостираща инсталация и осигуряването на разделното събиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци ще допринесе за изпълнение на целите, заложени в българската нормативна уредба и в Националния план за управление на отпадъците, за ограничаване до 2020 г. на количеството на депонираните биоразградими отпадъци до 35% от общото количество на същите отпадъци образувани към 1995 г.

Във връзка с това представяме на вашето внимание информация относно това, какво представлява процеса на компостиране и анкетна карта за проучване нагласите на населението, което ще бъде обслужвано от инсталацията за компостиране, която всеки гражданин може да намери и попълни в информационния център на Община Асеновград .

Валидно до: 14.04.2017


УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ  НА ОБЩИНА ЛЪКИ,

Общинска администрация и Ръководството на СУ "Христо Ботев" - гр.Лъки уведомява всички учители и ученици, че коледната ваканция се удължава с още два дни, със Заповед на Кмета на община Лъки, т.е. дните 09 и 10 януари (понеделник и вторник) са неучебни! Започвате училище на 11.01.2017 година - сряда! Приятна почивка!

 

На 05.05.2020 г. община Лъки подписа Административен договор № BG06RDNP001-19.091-0001-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от ЕЗФРСР по процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, за проект: „Реконструкция и рехабилитация на тротоари от о.т. 26 до о.т. 107 и на пътни връзки от о.т. 26 до о.т. 29 на ул. "Възраждане" в гр. Лъки, община Лъки, област Пловдив”.

Стойността на проекта е 213 504,65 лева без ДДС

Срокът за извършване на инвестицията и подаване на заявка за окончателно плащане е 36 месеца от датата на подписване на договора за предоставяне на финансова помощ, но не по-късно от 30.06.2023 г.

Резюме на проекта

Информационна табела

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Община Лъки публикува за информация на всички заинтересовани лица, бланката за регистриране на животновъден обект.

Всяко заинтересовано лице може да изтегли бланката от тук.

18.05.2020г.

 Уважаеми граждани на община Лъки,

 

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, започна разработването на План за интегрирано развитие на община Лъки за периода 2021-2027г. Този план е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години.

Вашето участие в изработването на плана би гарантирало качеството и реалистичността му. Това може да стане чрез попълване на настоящата анкета и участие в последващите обществени обсъждания на плана, за което можете да заявите желанието си чрез посочване на координати за връзка с Вас в края на анкетата.

Благодарим Ви!

 

 

 

Анкетата вече е публикувана на този линк: https://forms.gle/2qPXkKgGaAb7frhb7

В А Ж Н О    С Ъ О Б Щ Е Н И Е !

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

СЪС ЗАПОВЕД № РД-221 ОТ 09.03.2020Г. МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ПЕРИОДЪТ ОТ 01.04.2020Г. ДО 31.10.2020Г.  Е ОБЯВЕН ЗА ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН.

С ЦЕЛ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ВЪЗНИКВАНЕТО НА ПОЖАРИ, ОГРАНИЧАВАНЕТО НА ТЯХНОТО РАЗВИТИЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, ОСИГУРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СВОЕВРЕМЕННОТО ИМ ОТКРИВАНЕ И УСПЕШНО ГАСЕНЕ, КАКТО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ В ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ, ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ-РЕЗЕРВАТИ И ПОДДЪРЖАНИ РЕЗЕРВАТИ ДАВАМ СЛЕДНОТО ПРЕДПИСАНИЕ:  ДА НЕ СЕ ДОПУСКА ИЗГАРЯНЕ НА СТЪРНИЩА, СЛОГОВЕ, КРАЙПЪТНИ ИВИЦИ И СУХИ ТРЕВИ.

В ОБЩИНА ЛЪКИ ИМА СЪЗДАДЕНИ ГАСАЧЕСКИ ГРУПИ, КАТО КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТГОВАРЯТ ЗА ТЯХНОТО СЪБИРАНЕ И ОРГАНИЗИРАНЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ.

КЪМ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ Е СФОРМИРАНО ДОБРОВОЛНО ФОРМИРОВАНИЕ, КОЕТО Е УПРАВЛЯВАНО ОТ КМЕТА НА ОБЩИНАТА.

В СЛУЧАЙ НА ЗАБЕЛЯЗАН ПОЖАР МОЛЯ НЕЗАБАВНО СИГНАЛИЗИРАЙТЕ НА ДЕЖУРНИТЕ ПО ОбСС, НА ТЕЛЕФОН 03052/2040.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЪКИ

 

ИНЖ. ВАЛЕНТИН СИМЕОНОВ

 Обява на МИГ Преспа за прием на документи по мярка 7.6

прочетете по-старите новини